logo grant

Zapytanie ofertowe- zaproszenie do składania ofert

CENTRUM MEDYCZNE IM.JANUSZA MIERZWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tychach, adres: , UL. GENERAŁA CH. DE GAULLE’A 49, 43-100 Tychy, wpisany do KRS pod numerem 0000198527, NIP: 6462441569, REGON: 276684600, zwany dalej Zamawiającym,

zaprasza do składania ofert

na realizację Przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”, zgłoszonego we Wniosku o powierzenie grantu nr W-11303, zawartej w ramach Projektu pn. „ Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” ” (akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22 (zwany dalej „Projektem”) w związku z Umową powierzenia Grantu nr. UMOWA NR UM.POZ2.U-11303.2022-00/4570/2023/347 z dnia 05,04,2023r., realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w załącznikach poniżej:

Pliki do pobrania: