Nie pozwól na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w szkole/placówce opiekuńczej twojego dziecka

Szkoły i placówki opiekuńcze mogą być miejscem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. W żłobkach, przedszkolach, punktach opieki dzieci spędzają ze sobą dużo czasu, a to ułatwia przenoszenie się drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez kaszel, kichanie, dotykanie wspólnych powierzchni i bezpośredni kontakt.

Brak higieny może dotyczyć różnych powierzchni w szkole. Zanieczyszczone drobnoustrojami mogą być toalety, klamki czy blaty. Zdarza się, że dzieci nie myją rąk tak często jak powinny, co również sprzyja szerzeniu się chorób.

Niektóre choroby zakaźne, takie jak odra, są wysoce zaraźliwe i można im zapobiec jedynie poprzez szczepienia ochronne.

Niestety, nie wszystkie dzieci są szczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, co stwarza ryzyko wystąpienia epidemii w placówce.

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci apelujemy o odpowiedzialność rodziców i opiekunów.

Co możesz zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w placówce opiekuńczej/szkole:

  • nie przyprowadzaj do placówki opiekuńczej / szkoły dziecka z objawami chorobowymi (np. gorączką, wysypką, przeziębieniem, kaszlem itp.)
  • naucz dziecko kaszlu i kichania w chusteczkę lub w zgięcie łokcia (nie w dłoń)
  • naucz dziecko, jak skutecznie myć ręce mydłem i wodą
  • naucz dziecko, jak ważne jest częste mycie rąk
  • szczep dziecko przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych

Wdrażanie tych prostych zasad może znacząco zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w szkołach i placówkach opiekuńczych oraz zapewnić dzieciom bezpieczne i zdrowe środowisko.

Pamiętaj!

Zdrowie dzieci jest najważniejsze!

Nie narażaj na zachorowanie swojego dziecka i jego rówieśników.

Jeśli masz wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, skontaktuj się z lekarzem.