PORADNIA Diabetologiczna

GODZINY DOSTĘPNE
PRZY REJESTRACJI
PACJENTA

Specjalista diabetolog oraz chorób wewnętrznych

Diabetolog, jako lekarz specjalista od cukrzycy zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem tego schorzenia, jak również innych chorób metabolicznych związanych z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Diabetolog rozpoznaje typ cukrzycy lub zaburzenia metabolicznego, a w przypadku wystąpienia powikłań kieruje chorego do odpowiedniego specjalisty, np. neurologa, kardiologa, okulisty.

Celem działalności Poradni Diabetologicznej jest diagnozowanie i leczenie chorych na cukrzyce.

Zakres działalności:

 • edukacja chorych z cukrzyca w zakresie: diety, przyjmowania leków, zasad podawania insuliny (przechowywanie, obsługa wtryskiwaczy, technika wstrzyknięć)
 • wysiłku fizycznego
 • postępowania w przypadku hipoglikemii

Z edukacją indywidualną w zakresie samokontroli:

 • nauka poprawnego samodzielnego oznaczania poziomu glukozy
 • ocena uzyskanego wyniku
 • nauka właściwej pielęgnacji stóp

Poradnia zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem w zakresie gospodarki węglowodanowej.

Nasze pielęgniarki wraz z dietetykiem prowadzą działalność edukacyjną:

 • Indywidualne opracowanie diet
 • nauka samokontroli- obsługa glukotestów, ketotestów, glukometrów
 • instruktaż wstrzyknięć ( obsługa penów)
 • samodzielna interpretacja wyników
 • promocja wiedzy i zachowania prozdrowotnego
 • rozwiązywanie problemów psychospołecznych związanych z cukrzycą.