Działalność Centrum Medycznego
im. Janusza Mierzwy sp. z o.o

Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy sp. z o.o działa na rynku usług medycznych od ponad 30 lat, wcześniej pod nazwą Centrum Medyczne „Hipokrates” sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki są głównie usługi medyczne, sprzedawane przede wszystkim na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych podmiotów i osób fizycznych. Spółka świadczy usługi medyczne głównie w ramach:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • poradni specjalistycznych.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Przykładamy wszelkich starań, aby nasz pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo oraz był kompleksowo obsłużony przez wysokiej klasy specjalistów, którym może zaufać.
Od dawna stawiamy również na poprawienie dostępności do świadczonych  przez nas usług dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ten cel udało nam się osiągnąć poprzez wybudowanie windy w 2014 roku oraz dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w 2020r .
Dodatkowo bardzo ważny jest dla nas dostęp specjalistów do nowoczesnych metod diagnostycznych. W tym celu zakupiliśmy wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny Sonoscape 40 z głowicami: convex, liniową, endovaginalną, kardiologiczną oraz dwupłaszczyznową z przystawką do wykonywania biopsji stercza. Na bieżąco naprawiamy, serwisujemy i wymieniamy wszelkie urządzenia, sprzęt i narzędzia niezbędne specjalistom do pracy.

Mottem z jakim się utożsamiamy

i jakie towarzyszy nam każdego dnia jest hasło „Profilaktyka –  medycyna XXI wieku”. Dlatego też nasze działania koncentrujemy na szeroko pojętych działaniach zapobiegawczych, które mają na celu wykrycie czynników ryzyka oraz diagnostykę zmian patologicznych w początkowym stadium ich występowania. Cyklicznie organizujemy programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta Tychy, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem z ich strony.

Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy od wielu lat współpracuje z Urzędem Miasta Tychy w zakresie realizacji programów profilaktycznych. Co roku bierzemy czynny udział w konkursach organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby programami organizowanymi przez UM Tychy objąć jak najszerszą populację pacjentów. Dbamy o to, aby każdy uczestnik programu był otoczony profesjonalną, kompleksową opieką.

Wielokrotnie realizowaliśmy programy organizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – między innymi:

 • Październik Miesiącem dla zdrowia: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 • Program profilaktyki raka piersi 2006, 2015, 2016
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy 2006, 2007 (I i II edycja), 2010,2016
 • Program profilaktyki raka gruczołu krokowego 2007 (I i II edycja), 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 • Maj miesiącem dla zdrowia 2007,
 • Profilaktyka raka jelita grubego dla dorosłych 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016
 • Profilaktyka szczepień przeciwko bakteriom neisseria meningitis typ c 2010,
 • Akcja szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna 2012, 2013, 2015, 2016
 • Program edukacyjny Profilaktyka raka jelita grubego 2012
 • Program profilaktyki wad postawy „Trzymaj się prosto” 2015.

W roku 2013, 2014, 2015 oraz 2016 braliśmy aktywny udział we współorganizowaniu Dni Zdrowia

Oprócz programów organizowanych przez UM Tychy realizujemy programy Narodowego Funduszu Zdrowia takie jak:

 • profilaktyka raka szyjki macicy – badanie cytologiczne
 • profilaktyka chorób układu krążenia.

W roku 2013 otrzymaliśmy Grant Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w temacie „Zmniejszamy ryzyko nadciśnienia tętniczego”, a w roku 2016 Grant „Cukrzyca – wiem jak zapobiegać, wiem jak żyć”.

W 2017 roku przeprowadziliśmy dwie prelekcje w auli UM Tychy . Pierwsza prelekcja dotycząca zapobiegania grypie, druga dotyczyła cukrzycy.

Dla naszych pacjentów i mieszkańców Miasta Tychy w ramach działalności promującej zdrowie organizujemy okresowo  programy mające na celu wychwycenie czynników ryzyka. Dotychczas nasi pacjenci mogli skorzystać z następujących programów:

 • Program profilaktyki raka prostaty i raka sutka
 • Program profilaktyki chorób wątroby
 • Program „Cukrzyca Epidemia XXI wieku”
 • Program walki z nadwagą „Chudniesz – Zdrowiejesz”
 • Piknik z pediatrą: „Bóle brzucha u dzieci”
 • Program pod hasłem „Lekarze bliżej nas”
 • Wiosenny Przegląd Zdrowia

Podczas realizacji programów wykryliśmy wiele nieprawidłowości i wychwyciliśmy czynniki ryzyka, jednocześnie obejmując zagrożone osoby dalszą opieką specjalistyczną.

Chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie organizowane przez nas programy są finansowane ze środków własnych i całkowicie bezpłatne dla uczestników. W codziennej praktyce medycznej kładziemy duży nacisk na działania edukacyjne.
Pacjenci są edukowani w zakresie diety, codziennej aktywności fizycznej, zapobieganiu chorobom oraz otrzymują materiały edukacyjne. W przychodni zatrudniona jest dietetyczka, która dla osób zdeklarowanych w naszym Centrum prowadzi porady bezpłatnie.

Nasza przychodnia umożliwia kształcenie lekarzy i pielęgniarek. Przyjmujemy studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarskiego na praktyki studenckie, zatrudniamy lekarzy świeżo po studiach i obejmujemy ich szkoleniem i opieką. Nasi specjaliści chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W naszym Centrum organizowane były kursy z Pielęgniarstwa Rodzinnego, na których wykładowcami był personel zatrudniony w CM im. Janusza Mierzwy.

Jesteśmy również jedynym w Tychach Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży

Od stycznia 2021 spółka aktywnie realizujemy szczepienia przeciwko Covid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

W swojej strukturze oprócz Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadamy poradnie specjalistyczne tj:

a) w ramach kontraktu z NFZ: poradnia urologiczna, poradnia ginekologiczna, poradnia neurologiczna
b) komercyjnie: poradnia chirurgiczna, poradnia otolaryngologiczna, poradnia ortopedyczna, poradnia proktologiczna, poradnia rehabilitacyjna.

Aby rozwijać naszą działalność aktywnie staramy się pozyskiwać środki unijne

W roku 2020 zakończyliśmy realizację dwóch projektów dotowanych ze środków unijnych:

 1. projekt pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – CM “Hipokrates” Sp. z o.o.”

W ramach projektu dokonano termomodernizacji budynku, modernizacji dachu, montażu instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.

 1. projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb nowoczesnego ośrodka zdrowia CM Hipokrates w Tychach przy ul. Gen. Ch.de Gaulle’a 49”.

W ramach projektu dokonano modernizacji pomieszczeń poradni pediatrycznej oraz zainstalowano podnośnik dla rodziców z wózkami i osób niepełnosprawnych, jak również dostosowano toalety dla osób niepełnosprawnych do obowiązujących wymagań.

Dodatkowo ze środków własnych spółki dokonano instalacji systemu grzewczo-chłodzącego w gabinetach lekarskich, zagospodarowania terenu wokół przychodni (chodniki, parkingi) oraz zmodernizowano rozdzielnię elektryczną.

Ponadto w 2021 roku dostosowaliśmy budynek do wymagań ppoż. zgodnie z wykonaną ekspertyzą.

W miarę potrzeb dokonujemy również niezbędnych remontów gabinetów lekarskich, poczekalni oraz rejestracji, aby pacjenci czuli się u nas komfortowo i bezpiecznie.

Stawiamy na ciągły rozwój, dlatego w 2022 roku  uzyskaliśmy  akredytację na prowadzenie specjalizacji z medycyny rodzinnej dla lekarzy rezydentów. W 2023r uzyskaliśmy akredytację POZ Ministerstwa Zdrowia. 

 certyfikat