projekty unijne
EFRR

Projekty realizowane przy udziale Funduszy Europejskich

Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Centrum Medycznego im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates ) realizowało projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pt.: Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates).
Czas prac: 2016-05-13 – 2020-03-11
Gdzie: Budynek przychodni im. Janusza Mierzwy (dawne Cm Hipokrates) w Tychach przy ul. Ch. De Galle'a 49
Co zrobimy: W ramach projektu wykonamy termomodernizację budynku przychodni oraz zainstalujemy kolektory słoneczne i baterie fotowoltaiczne na potrzeby utrzymania budynku.
Co chcemy uzyskać: Dzięki projektowi powstanie ekologiczny, wydajny energetycznie oraz estetyczny i przyjazny dla otoczenia budynek przychodni, w którym świadczone są usługi medyczne na najwyższym poziomie – zgodnie z wieloletnimi standardami Hipokratesa.
Ile wynosi dofinansowanie: 416 641,90 PL

Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb nowoczesnego ośrodka zdrowia Centrum Medycznego im. Janusza Mierzwy ( dawne Cm Hipokrates) w Tychach
przy ul. Gen. Ch.de Gaulle'a 49

Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates ) realizowało projekt współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pt.: Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb nowoczesnego ośrodka zdrowia im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates) w Tychach przy ul. Gen. Ch.de Gaulle'a 49
Czas prac:2017-04-03 - 2020-03-11
Gdzie: Budynek przychodni im. Janusza Mierzwy (dawne Cm Hipokrates) w Tychach przy ul. Ch. De Galle'a 49
Co zrobimy: W ramach projektu przebudujemy przychodnię pediatryczną i zainstalujemy windę dla wózków przy głównym wejściu do przychodni.
Dlaczego realizujemy projekt: Chcemy stworzyć przestrzeń dla małych pacjentów na miarę ich potrzeb oraz w zgodzie z europejskimi standardami nowoczesnej służby zdrowia. Dzięki zakupom przewidzianym w projekcie zainstalujemy windę dla wózków, z której będą mogły korzystać osoby poruszające się na wózkach jak i rodzice z wózkami dziecięcymi. Przebudujemy przychodnię w taki sposób, aby była ona bezpieczna i komfortowa dla maluchów i ich rodziców, a równocześnie będzie spełniała standardy sanitarne epidemiologiczne i socjalne na najwyższym poziomie.

Wartość całkowita projektu wynosi: 411 260,42 zł