projekty unijne
EFRR

Projekty realizowane przy udziale Funduszy Europejskich

"Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia"

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

logo grant

Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb nowoczesnego ośrodka zdrowia Centrum Medycznego im. Janusza Mierzwy ( dawne Cm Hipokrates) w Tychach
przy ul. Gen. Ch.de Gaulle'a 49

Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates ) realizowało projekt współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pt.: Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb nowoczesnego ośrodka zdrowia im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates) w Tychach przy ul. Gen. Ch.de Gaulle'a 49
Czas prac:2017-04-03 - 2020-03-11
Gdzie: Budynek przychodni im. Janusza Mierzwy (dawne Cm Hipokrates) w Tychach przy ul. Ch. De Galle'a 49
Co zrobimy: W ramach projektu przebudujemy przychodnię pediatryczną i zainstalujemy windę dla wózków przy głównym wejściu do przychodni.
Dlaczego realizujemy projekt: Chcemy stworzyć przestrzeń dla małych pacjentów na miarę ich potrzeb oraz w zgodzie z europejskimi standardami nowoczesnej służby zdrowia. Dzięki zakupom przewidzianym w projekcie zainstalujemy windę dla wózków, z której będą mogły korzystać osoby poruszające się na wózkach jak i rodzice z wózkami dziecięcymi. Przebudujemy przychodnię w taki sposób, aby była ona bezpieczna i komfortowa dla maluchów i ich rodziców, a równocześnie będzie spełniała standardy sanitarne epidemiologiczne i socjalne na najwyższym poziomie.

Wartość całkowita projektu wynosi: 411 260,42 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Centrum Medycznego im. Janusza Mierzwy Sp. z o.

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates ) realizowało projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pt.: Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o ( dawne Cm Hipokrates). 
• 
Czas prac: 2016-05-13 – 2020-03-11
 Gdzie: Budynek przychodni im. Janusza Mierzwy (dawne Cm Hipokrates) w Tychach przy ul. Ch. De Galle’a 49
• 
Co zrobimy: W ramach projektu wykonamy termomodernizację budynku przychodni oraz zainstalujemy kolektory
słoneczne i baterie fotowoltaiczne na potrzeby utrzymania budynku.
• 
Co chcemy uzyskaćDzięki projektowi powstanie ekologiczny, wydajny energetycznie oraz estetyczny i przyjazny dla otoczenia budynek przychodni, w którym świadczone są usługi medyczne na najwyższym poziomie – zgodnie
z wieloletnimi standardami Hipokratesa.
 Ile wynosi dofinansowanie: 416 641,90 PL