karta nfz

Leczenie w Polsce a ubezpieczenie w innych państwach UE/EFTA- informacja dla pacjenta

Kiedy możesz leczyć się w Polsce?

Jeśli jesteś ubezpieczony w jednym z państw UE lub EFTA i:

 • przebywasz w Polsce w związku z przyjazdem turystycznym, wizytą u rodziny, podjęciem nauki lub studiów,
 • mieszkasz w Polsce,
 • przyjechałeś na leczenie planowane.
Jakie musisz mieć dokumenty?

Typ dokumentu, jaki musisz mieć, zależy od tego, jaki jest cel Twojego przyjazdu do Polski:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – jeśli przebywasz czasowo, w celach np. turystycznym, rozpoczęcia nauki lub studiów,
 • dokument S1 (lub poprzedzające go: E106, E109, E120 i E121) – jeśli mieszkasz w Polsce,
 • dokument S2 (lub poprzedzający go E112) – jeśli przyjechałeś na leczenie planowane.

Jeśli przebywasz w Polsce czasowo, ale nie zabrałeś ze sobą EKUZ, możesz okazać lekarzowi certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. Na Twój wniosek przyśle Ci go instytucja, w której jesteś ubezpieczony.

Co możesz leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • na tych samych zasadach, jak obywatele naszego kraju.

Kartę musisz okazywać podczas każdej wizyty w placówce leczniczej. To lekarz, który udziela pomocy, decyduje, które świadczenie jest dla Ciebie niezbędne. Weźmie pod uwagę Twój stan zdrowia i długość planowanego pobytu.

Takie same uprawnienia przysługują Ci z certyfikatem tymczasowo zastępującym EKUZ.

Co możesz leczyć z dokumentem S1?

Żeby skorzystać z leczenia z dokumentem S1, najpierw musisz go zarejestrować w Twoim oddziale NFZ. Jest to oddział w województwie, w którym mieszkasz.

Oddział zachowa w aktach dokument S1, a ty otrzymasz poświadczenie, które uprawnia Cię do leczenia. Jeśli masz numer PESEL, placówki będą mogły sprawdzać Twoje prawo do świadczeń elektronicznie i nie będzie konieczne okazywanie poświadczenia u lekarza.

Po rejestracji dokumentu S1 masz prawo do leczenia:

 • w pełnym zakresie, w tym do planowania zabiegów, wizyt, konsultacji,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • na tych samych zasadach, jak obywatele naszego kraju.

Uwaga: Jeżeli rodzice mieszkają w różnych państwach UE/EFTA i posiadają własne tytuły do ubezpieczenia, to nie mogą samodzielnie wybrać kraju ubezpieczenia swojego dziecka. Dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego powinien zgłosić ten rodzić, z którym ich dziecko mieszka. Dokument S1 dla dziecka mieszkającego w Polsce zarejestrujemy tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie ma w Polsce własnego tytułu do ubezpieczenia. Jeżeli taki tytuł posiada, to odmówimy rejestracji dokumentu S1. Wtedy konieczne będzie zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia w Polsce.

o można leczyć z dokumentem S2?

Zakres leczenia z dokumentem S2 jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:

 • wskazanego w tym dokumencie, który jest zgodą na konkretne leczenie planowane,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • na tych samych zasadach jak obywatele naszego kraju.

Dokument S2 musisz okazywać podczas każdej wizyty w placówce leczniczej.

Przed leczeniem musisz uzgodnić z placówką leczniczą warunki leczenia i jego termin.


Jak skorzystać z leczenia?

Leczenie w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) obejmuje opiekę ambulatoryjną (czyli w gabinecie, poradni lub przychodni), udzielaną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu na zły stan zdrowia pacjenta wizyta może mieć miejsce w jego domu.

Co musisz zrobić?

1. Udaj się do lekarza działającego w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Na budynkach takich placówek widać logo NFZ. Listę świadczeniodawców, którzy mają umowy z NFZ, znajdziesz na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ oraz w oddziale wojewódzkim NFZ.

2. Okaż dokument, który uprawnia Cię do leczenia (EKUZ, poświadczenie wydane do dokumentu S1 lub dokument S2). Jeśli masz numer PESEL, zamiast poświadczenia do dokumentu S1 możesz okazać tylko dowód i lekarz sprawdzi Twoje prawo elektronicznie w systemie eWUŚ. Lekarz POZ może skierować Cię na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

Pamiętaj. Przychodnie POZ przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Poza tymi godzinami opiekę całodobową zapewniają placówki, które zawarły umowę na takie świadczenia z NFZ. Adresy i telefony tych placówek znajdziesz na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/ lub w przychodniach POZ.

Jako osoba ubezpieczona za granicą, nie możesz składać Oświadczenia o przysługującym prawie do leczenia. Zawsze musisz okazać dokument, potwierdza Twoje prawo do leczenia, lub zostać pozytywnie zweryfikowany elektronicznie przez lekarza.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/