PRAWA PACJENTA

O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

 Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417  – USTAWAz dnia 6 listopada 2008 r.