opieka medyczna net

Opieka medyczna dla obywateli Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków  i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym w Polsce. Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez gabinety, poradnie, przychodnie […]

Opieka medyczna dla obywateli Ukrainy Read More »