NASZ PATRON

Patronem Centrum Medycznego jest Janusz Mierzwa.

specjalista chorób wewnętrznych,
założyciel spółki.

Urodził się 27 kwietnia 1955 roku w Warszawie. Liceum Ogólnokształcące kończył 
w Stalowej Woli w 1973 r. i w tym samym roku dostał się na Akademię Medyczną 
w Krakowie. Akademię ukończył w 1979 r., uzyskując tytuł lekarza. 
Następnie rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim w Tychach, jako młodszy asystent, asystent, a następnie starszy asystent. Specjalistą I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych został w 1985 r., a specjalistą II stopnia w 1990 r.

Był niezwykle pracowitym lekarzem, bez reszty oddanym pacjentom. W czasie jednej z epidemii grypy, przyjął w ciągu dnia 104 pacjentów. Świetny diagnosta. Niekiedy rozmowa z pacjentem oraz jego ogólny ogląd pozwalały mu na postawienie niezwykle trafnej diagnozy. 

Odbył wiele kursów z zakresu medycyny podróży i chorób tropikalnych. Lekarz, który nigdy nie odmówił przyjęcia dodatkowych pacjentów, pomimo pełnej listy. 

Przychodnia „Hipokrates”, jak zawsze podkreślał, była jego czwartym ukochanym dzieckiem.
W zarządzaniu placówką wykazywał się niezwykłą kreatywnością i intuicją biznesową. Planował dla pacjentów wiele pomocnych rozwiązań. Marzył, żeby zorganizować system bezpieczeństwa dla osób starszych, szczególnie dla samotnych, który sygnalizowałby objawy niepokojące u chorego i w związku z tym umożliwiał szybką interwencję medyczną. 

Czynnie uczestniczył w programach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy, zapewniając pacjentom dostęp do badań , szczepień przeciwko grypie oraz działań edukacyjnych. 

Dbał o to, aby w kierowanej przez niego Przychodni panował bardzo dobry klimat. Szanował swoich pracowników i organizował dla nich spotkania powakacyjne, świąteczno – noworoczne oraz wyjazdy integracyjne. Nie odmawiał nikomu, kto prosił go o pomoc i nie szczędził starań, aby ta pomoc była właściwa i skuteczna. Był ciepłym i dobrym człowiekiem, nigdy nie gonił za sławą i pieniędzmi. Zmarł 8 października 2019 roku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, znakomity lekarz oraz niezastąpiony szef.