szczepienia

Szczepienia ochronne

wirus

W centrum Medycznym im. Janusza Mierzwy


Realizujemy szczepienia ochronne zarówno naszych małych podopiecznych jak i osób dorosłych.

Obowiązkowe szczepienia u dzieci realizujemy wg kalendarza szczepień PSO. Dzieci korzystaj również ze szczepień zalecanych przeciwko: rotawirusom, WZWA, memingokokom, ospie wietrznej. 
W naszej przychodni posiadamy szeroki wachlarz szczepionek dla dorosłych. Dysponujemy szczepionkami zalecanymi jak i szczepionkami medycyny podróży. Szczepimy również osoby z firm zarówno stacjonarnie jaki i wyjazdowo. Każdy z naszych małych pacjentów po szczepieniu otrzymuję oznakę lub dyplom dzielnego pacjenta, a także książeczkę do kolorowania, lizaki. 
W punkcie szczepień pracują pielęgniarki z kursem szczepień ochronnych oraz certyfikatami medycyny podróży.

Przykładamy szczególną uwagę do prawidłowego prowadzenia szczepień oraz bezpieczeństwo podczas szczepień. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

W przypadku zmiany placówki medycznej:

Co mówi na ten temat prawo? W myśl § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, w przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienia ochronne. Mając powyższe na uwadze nie istnieją prawne podstawy dla wydawania kart uodpornienia dzieci rodzicom tych dzieci, jedynie na podstawie zobowiązania się przez tych rodziców do przekazania karty uodpornienia do innego podmiotu leczniczego. Wg stanowiska Głównego Inspektowa Sanitarnego zdarzająca się jeszcze nieprawidłowa praktyka wydawania oryginałów kart uodpornienia rodzicom/opiekunom dzieci w celu przekazania innemu podmiotowi narusza w/w przepisy i zagraża wiarygodności danych z nadzoru o stanie zaszczepienia populacji. Wobec powyższego Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy w Tychach, przekazuje karty uodpornienia dzieci za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym, do placówki POZ wskazanej na piśmie przez rodziców/ opiekunów dziecka, bądź w odpowiedzi na wystąpienie o przekazanie karty uodpornienia przez nową placówkę POZ – w terminie 14 dni od daty wpływu w/w pism.

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza metoda ochrony przed przed grożnymi chorobami zakażnymi.

Zakres tej ochrony i realizacja szczepień ochronnych zależy od Was Rodzice. Warto zastanowić się już w ciąży lub zaraz po urodzeniu maleństwa nad wyborem szczepień dla dziecka.

GODZINY DOSTĘPNE PRZY REJESTRACJI PACJENTA

Anna Mryka

Pielęgniarka

Beata Wójcik

Pielęgniarka

Dorota Tomczak

Dorota Tomczak

Pielęgniarka