CENTRUM MEDYCZNE im. Janusza Mierzwy SP. Z O.O.
ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 49
43-100 Tychy

FILIA – CENTRUM MEDYCZNE im. Janusza Mierzwy SP. Z O.O.
ul. Wspólna 3
43-109 Tychy-Wygorzele

Klauzula infamacyjna dotycząca pacjentów ,,Centrum Medycznego im Janusza Mierzwy Sp. z o.o."

1. Drogi Pacjencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest „Centrum Medyczne im. Janusza Mierzwy Sp. z o.o.”, zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: administracja@cmj-mierzwy.pl. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Panią Anną Furgalską, pisząc na adres: iod@cmj-mierzwy.pl

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Zestawienie podmiotów medycznych, przetwarzających dane osobowe w ramach realizacji usług medycznych dla Centrum Medycznego im. Janusza Mierzwy sp. z o.o. :

1. Centrum Diagnostyczne „ Asper ” Sp. z o. o. Ul. Bohaterów Warszawy 11, 43-100 Tychy

2. Centrum Medyczne FEMINA Ul. Kłodnicka 23, 40-703 Katowice

3. NZOZ Przychodnia Nr 4 Sp. z o. o. Al. Niepodległości 45. 43-100 Tychy

4. Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej “Tomograf” Sp. z o. o. Al. Bielska 105, 43-100 Tychy

5. Szpital Miejski w Tychach Sp. z o. o. Ul. Cicha 27, 43-100 Tychy

6. Laboratorium diagnostyczne SYNEVO , ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-158 Warszawa

7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy

8. Zakład Leczniczo-Diagnostyczny Chorób Układu Nerwowego Neuromag Sp. z o.o., ul. ul. Ogrodowa 27B, 43-200 Pszczyna

9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,  ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Pliki cookies

1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Portalu.

4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

5. Portal przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
• właściwego dopasowania Portalu do potrzeb użytkowników;
• zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
• tworzenia statystyk oglądalności Portalu;

6. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu.