Piątek z profilaktyką

Co 2 tygodnie będziemy zamieszczać informacje dotyczące profilaktyki. Każdy w pierwszym momencie zada pytanie czym jest profilaktyka ?

Pojęcie „profilaktyka” jest najczęściej stosowane jako: zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego, patologii społ. oraz innym zjawiskom przeciwstawiającym się uznawanym w danej społeczności normom prawnym, moralnym i etycznym; działania zapobiegawcze w poszczególnych dziedzinach życia charakteryzują się odrębną specyfiką co do celów, metod i stosowanych środków; pozwala to na wyodrębnienie poszczególnych dziedzin profilaktyki, takich jak np.: profilaktyka medyczna, profilaktyka społeczna, profilaktyka wychowawcza, profilaktyka środowiskowa, profilaktyka przeciwalkoholowa itp.

W naszym cyklu przyjrzymy szczególnie profilaktyce nadwagi oraz otyłości. Dodatkowo omówimy zagadnienia dotyczące cukrzycy. Zapraszamy serdecznie

Pierwszy wpis będzie dotyczył codziennej profilaktyki otyłości. Ważnym źródłem informacji o dietach jest portal:

https://diety.nfz.gov.pl/

Również na naszej stronie w zakładce Profilaktyka, znajdą Państwo informacje na temat prowadzonych programów profilaktycznych oraz edukacji.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE