Małe ukąszenie -poważne skutki

Malaria, denga, Chikungunya to choroby, które dla nas brzmią egzotycznie. Kleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza wydają się nam bez porównania bardziej znajome.

Wiele je dzieli, mimo to mają wspólny mianownik – należą do chorób przenoszonych przez wektory, czyli organizmy przenoszące czynnik chorobotwórczy taki jak wirus, bakteria lub pierwotniak.

Choroby przenoszone przez wektory tzn.:

Wektorami mogą być na przykład komary, moskity czy kleszcze.

  • Malaria (zimnica) jest chorobą wywołaną przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, w warunkach naturalnych jest przenoszona przez komary.
  • Chikunguna to choroba wywołana przez arbowirusa Chikungunya i przenoszona przez komary.
  • Denga – wektorami wirusa dengi są również komary.
  • Kleszczowe zapalenie mózgu jest wirusową chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze.
  • Borelioza, którą wywołują bakterie, a przenoszą na człowieka kleszcze.

Jak chronić siebie i swoich bliskich?

W Polsce przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu chroni nas skutecznie szczepienie. Niestety walka z innymi chorobami bywa trudniejsza. Wybierając się w podróż, szczególnie do krajów egzotycznych, należy bezwzględnie zasięgnąć porady w gabinecie medycyny podróży.

Więcej informacji na temat szczepień tropikalnych i medycyny podróży dostępnych jest na stronie:

MEDYCYNA PODRÓŻY

Zapewniamy krótkie terminy realizacji szczepień tropikalnych, co usprawnia proces przygotowania podróży przez pacjenta. Co ważne, stosowane szczepionki przeciwko chorobom egzotycznym są w naszym centrum stale dostępne.