biovico xerthra

Zalecenia dla Pacjentów przed i po zabiegu-osocze bogatopłytkowe PRP w ortopedii

Jak przygotować się do zabiegu ortopedycznego?

Dzień przed i w dniu zabiegu Pacjent powinien się nawadniać. Należy przyjmować płyny w dniu poprzedzającym zabieg oraz w dniu zabiegu (minimum 2-3 litry wody) Dzięki temu uzyskuje się więcej osocza, a jednocześnie jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia skrzepu czyli konieczności powtórzenia procedury i poniesienia przez Pacjenta kosztu zużycia zestawu.

Pacjent nie powinien przyjmować leków z grupy NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. Ibuprofen, Ketoprofen, Dicofenac pod każdą postacią również zewnętrznie (w razie konieczności przyjęcia leku przeciwbólowego, przeciwgorączkowego) –może go przyjąć na 3 dni przed zabiegiem i 4 tygodnie po zabiegu.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PO ZABIEGU Z UŻYCIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO?
Bezpośrednio po zabiegu z użyciem osocza bogatopłytkowego nie należy skorzystać z sauny, stosować gorących kąpieli oraz uprawiać nadmiernych aktywności fizycznych. Należy dbać o higienę okolic miejsca podania. Bezwzględnie nie należy stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przez 7-10 dni. Nie należy również nadużywać alkoholu przez okres 2 tygodni. Pełen efekt działania osocza bogatopłytkowego obserwuje się w przedziale 4-6 tygodni po zabiegu. W zależności od stanu pacjenta lekarz specjalista zaleca powtórzenie zabiegu 1-3 krotnie.

CZYM SĄ PŁYTKI KRWI?
Płytki krwi, nazywane również trombocytami, to niewielkich rozmiarów fragmenty olbrzymich komórek szpiku kostnego – megakariocytów. Płytki krwi inicjują proces krzepnięcia krwi i biorą udział w procesach gojenia się ran.

JAK DZIAŁA OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE?
Zawarte w osoczu bogatopłytkowym płytki krwi uwalniają szereg czynników wzrostu, które wzmagają procesy regeneracyjne uszkodzonych tkanek. Aktywowane płytki krwi uwalniają transformujący czynnik wzrostu β 1 (TGF-β 1 ), płytkopochodny czynnik wzrostu (PDGF), insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1), czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF), czy czynnik wzrostu fibroblastów (FGF). Osocze zawiera również inne substancje, których wspólne działanie istotnie wzmaga procesy regeneracyjne uszkodzonych tkanek.

CZY PODANIE OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO JEST BEZPIECZNE?
Podanie osocza bogatopłytkowego jest całkowicie bezpieczne, ponieważ używany jest autologiczny produkt, a więc taki, który pozyskiwany jest organizmu własnego pacjenta.

JAK ODBYWA SIĘ ZABIEG Z UŻYCIEM OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO?
Do pozyskania osocza bogatopłytkowego używa się krwi własnej pacjenta. Proces pobrania krwi zasadniczo nie różni się od tego, który rutynowo wykonuje się do oceny morfologii krwi. Jednakże do poboru krwi w celu pozyskania osocza bogatopłytkowego używa się wyspecjalizowanych probówek zapewniających bezpieczeństwo dalszej procedury zabiegu. Po pobraniu krwi pełnej z żyły w okolicy zgięcia łokciowego do specjalnej probówki, umieszcza się ją w dedykowanej do tego celu wirówce. Po odseparowaniu od siebie elementów stałych (komórek) i płynnych (osocze) krwi, do strzykawki pobiera się bogatą w płytki krwi frakcję osocza, którą natychmiast podaje się pacjentowi w miejsce uszkodzonej tkanki.

Powyższa treść ma charakter informacyjny, w każdym przypadku lekarz specjalista indywidulanie omawia przygotowanie oraz wydaje zalecenia po zabiegu.

Więcej informacji : https://cmj-mierzwy.pl/terapia-osoczem-bogatoplytkowym/