Przeziębienie, grypa , Covid- 19 co warto wiedzieć ?

Przeziębienie, grypa, COVID-19 co warto wiedzieć ?

Przeziębienie jest chorobą o krótkim przebiegu. Zwykle przechodzi po trzech dniach odpoczynku i leczenia, choć do pełnego wyzdrowienia dochodzi po około tygodniu. Jednak w przypadku grypy objawy pojawiają się znacznie szybciej, są intensywniejsze i trwają dłużej. Pacjent po przejściu grypy może być jeszcze długo osłabiony. Z koronawirusem jest inaczej. Uważa się, że objawy COVID-19 pojawiają się między 2. a 11. dniem po zarażeniu osoby. Średni okres inkubacji koronawirusa wynosi 5,1 dni.​

Bezobjawowe przenoszenie choroby powoduje, że bardzo duża część społeczeństwa może stać się jej celem oraz to, że obraz chorobowy z czasem pojawi się u większości z nas. Dlatego tak ważna jest, podkreślana we wszelkich środkach masowego przekazu: izolacja, unikanie miejsc zatłoczonych oraz kwarantanna.

Przeziębienie, grypa, COVID-19 są to choroby , które rozprzestrzeniają się wśród ludzi bardzo szybko i bardzo chętnie. Można temu zapobiec stosując odpowiednie zasady takie jak: Można temu zapobiec stosując odpowiednie zasady takie jak:

– częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem;
– używanie środka dezynfekującego z alkoholem, jeżeli nie ma możliwości umycia rąk;
– unikanie przebywania wśród ludzi z objawami infekcji (kaszlących, z katarem i kichających);
– zachowanie odległości od innych osób;
– unikanie dotykania twarzy, oczu, nosa i okolic ust;
– noszenie maseczki;
– kasłanie i kichanie w chusteczkę jednorazową lub w zgięcie łokcia;
– podczas pierwszych objawów infekcji pozostanie w domu i skonsultowanie się z lekarzem.
Dobrym sposobem ochrony przed grypą, jednocześnie najtańszym i najskuteczniejszym są szczepienia – więcej o grypie i o szczepieniach przeciwko niej przeczytasz na naszym blogu.

Szczepienia przeciwko grypie

źródło: Duszyński J., i inni. Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, wrzesień 20202.
Materiały dotyczące grypy: J. Kieloch