opieka medyczna net

Opieka medyczna dla obywateli Ukrainy

W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków  i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym w Polsce.

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez gabinety, poradnie, przychodnie czy szpitale, na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przez apteki, na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prawo do tych świadczeń na podstawie specustawy obejmuje:

 – którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku.
– obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
– nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
– obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
– członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Jak zapisać się na wizytę lekarską?
Uchodźcy z Ukrainy, aby skorzystać z pomocy medycznej w Polsce, mają prawo do zapisania się na nią w identyczny sposób, jak każdy obywatel. Można to zrobić osobiście w jednostce medycznej świadczącej usługi, bądź umówić się na wizytę telefonicznie. Wystarczy posiadać nadany numer PESEL lub dokumenty w formie papierowej lub cyfrowej poświadczające ten numer. To wystarczy, aby móc zarejestrować się na wizytę u dowolnego lekarza, który ma podpisany kontrakt z NFZ.

WAŻNE

Utrata uprawnień:

Obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

więcej informacji dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html