Jakie badania może zlecić lekarz POZ

Decyzje o konieczności badań diagnostycznych lekarz podejmuje na podstawie wskazań medycznych, a nie na żądanie pacjenta.

Badania są wykonywane w laboratorium lub pracowni, z którymi placówka POZ ma podpisaną umowę.

 1. Badania hematologiczne:
  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferryny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • trójglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza keratynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 3. Badania moczu:
  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
  • test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)
  • badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 7. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.
 8. Zdjęcia radiologiczne:
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne:
   • w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy – w projekcji AP i bocznej
   • zdjęcie czaszki
   • zdjęcie zatok
   • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 9. Budżet powierzony diagnostyczny
  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • anty CCP
  • CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia)
  • przeciwciała anty-HCV
  • antygen H. pylori w kale – test kasetkowy
  • antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny
  • strep-test
 10. Budżet powierzony opieki koordynowanej
  • BNP (NT-pro-BNP
  • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
  • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
  • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
  • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
  • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
  • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
  • USG Doppler tętnic szyjnych
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca przezklatkowe
  • spirometria
  • spirometria z próbą rozkurczową
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedur

Badania, na które skieruje Cię lekarz POZ, a wykonasz w dowolnej placówce, która ma umowę z NFZ.

 • gastroskopia
 • kolonoskopia
 • tomografia komputerowa płuc