ikp

Co to jest Internetowe Konto Pacjenta ( IKP)?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować. 

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Jakie informacje znajdziesz na Internetowym koncie pacjenta?

Znajdziesz tu:

 • e-recepty wystawione, zrealizowane, a także te, które zostały zrealizowane częściowo
 • dawkowanie leku, który przepisał Ci lekarz
 • informacje o lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)
 • historię Twoich wizyt w przychodni/u lekarza, zarówno w ramach NFZ, jak i prywatnych
 • e-skierowania (np. do specjalisty, na badania, do uzdrowiska)
 • e-zwolnienia i zaświadczenia lekarskie wystawione w związku z chorobą i macierzyństwem
 • Twoje szczepienia
 • Twój indywidualny plan opieki medycznej (IPOM)
 • elektroniczną dokumentację medyczną (EDM), czyli:
  • opisy badań diagnostycznych
  • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
  • informacje od lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, przepisanych lekach
  • wypisy ze szpitala
  • informację wydawaną, gdy szpital odmawia przyjęcia pacjenta: o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych dalszych zaleceniach.
 • Twoje wyroby medyczne zrefundowane przez NFZ oraz e-zlecenia na nie
 • dokumenty i historię leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka do 18. roku życia
 • informację o tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki
 • informację, ile NFZ zapłacił za świadczenia.

Poprzez IKP masz możliwość:

 • zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • upoważnienia kogoś do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumentacji medycznej
 • uzyskania e-recepty transgranicznej
 • wypełnienia ankiety oceny zdarzenia medycznego
 • złożenia wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • uzyskania e-skierowania na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus i umówienia się od razu na ich wykonanie
 • zapisania dziecka w wieku 12 i 13 lat na bezpłatne szczepienie przeciw HPV.

Na Internetowym Koncie Pacjenta są też funkcjonalności uruchomione po to, by łatwiej Ci było zarządzać Twoim zdrowiem w czasie pandemii:

 • wynik Twojego testu na koronawirusa (obecnie wykonuje go lekarz POZ lub szpital)
 • informacja o podanych kolejnych dawkach szczepienia przeciw COVID-19
 • do pobrania: Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID19, negatywny wynik testu na koronawirusa lub fakt bycia ozdrowieńcem.

Czy logowanie się na IKP jest bezpieczne? Boję się o to, że ktoś może uzyskać dostęp do moich danych

Serwis pacjent.gov.pl jest szyfrowany, zabezpieczony, podobnie jak zabezpieczają dostęp banki, i znajduje się w bezpiecznej domenie rządowej. Dla bezpieczeństwa Twoich danych zwracaj uwagę na to, czy logujesz się na stronie o właściwym adresie, czy adres strony w przeglądarce poprzedza symbol kłódki i litery „https”.

Jeśli po zalogowaniu się na IKP przez czas jakiś nie będziesz korzystać z konta, podobnie jak to się dzieje w przypadku bankowości internetowej, system przerwie sesję i odeśle Cię na główną stronę portalu pacjent.gov.pl.