certyfikat

Akredytacja POZ

Miło nam poinformować wszystkich naszych Pacjentów, że dzięki staraniom Personelu Centrum Medycznego, otrzymaliśmy CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Akredytacja jest to forma oceny zewnętrznej pracy placówki, której warunkiem uzyskania, jest pozytywna ocena w ramach tzw. przeglądu akredytacyjnego dokonywanego przez zespół wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, podlegająca Ministerstwu Zdrowia.
Akredytacja określa standardy oraz poziom jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług realizowanych przez placówki medyczne. Posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem wiarygodności placówki oraz spełnienia przez nią wielu ściśle określonych wymogów z obszarów zarządzania administracyjnego oraz medycznego.
Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej udzielono Centrum Medycznemu im. Janusza Mierzwy w Tychach – akredytacji na trzy lata czego potwierdzeniem jest podpisany przez Ministra Zdrowia w dniu 28 lipca 2023 r. Certyfikat nr: 2023/P/32.

Na terenie Miasta Tychy jesteśmy jedyną placówką posiadająca certyfikat Akredytacji POZ. Na terenie Polski na dzień 01.08.2023r. wydano 197 certyfikatów akredytacji POZ.

Uzyskanie Akredytacji potwierdza spełnianie przez nasze placówki najwyższego poziomu jakości świadczonych usług w ochronie zdrowia.