nfz

Finansowane przez NFZ

PROGRAM PROFILAKTYKI Raka szyjki macicy

W ramach etapu podstawowego programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki programu. W ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu zlecane  jest badanie kolposkopowe, a w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego – zlecane jest pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego.
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.

PROGRAM PROFILAKTYKI Chorób układu krążenia

W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktyczne badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znajdujących się na liście lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia. 

STAŁE PROGRAMY NASZEJ PRZYCHODNI

BEZPŁATNE KONSULTACJE Położnej

Nauka samobadania piersi, profilaktyka przeciwnowotworowa, porady dla kobiet w ciąży i edukacja kobiet od 21 tygodnia ciąży przez położną środowiskową w każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 14:30 gabinet 215.

BEZPŁATNE KONSULTACJE Dietetyka

Dla Pacjentów zadeklarowanych w naszej przychodni każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00

BADANIA Uroflawometryczne

Dla wszystkich pacjentów zdeklarowanych w naszej przychodni. Badanie nieinwazyjne – wskazane dla mężczyzn po 40 roku życia mające na celu diagnostykę gruczołu prostaty. O szczegóły pytaj w Poradni Urologicznej.