Lek.Spec. Magdalena Witkowska

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii odbyła na Oddziale Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych w Katowicach. Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych związanych z tematyką endokrynologii i ultrasonografii. Współautorka artykułów naukowych publikowanych w indeksowanych zagranicznych czasopismach.

Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. W swojej pracy zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami endokrynologicznymi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

GODZINY DOSTĘPNE PRZY REJESTRACJI PACJENTA