Lek. spec. Maciej Flak

Specjalista urolog

Specjalista urolog, Jest współautorem prac naukowych oraz bierze udział w sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

lekarz specjalista urolog oraz chirurg. Od 30 lat zajmuje się leczeniem chorób układu moczowego i płciowego u mężczyzn. Ukończył studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej. Pracował w latach 1985-2001 m.in. w Klinice Chirurgii Ogólnej Śl. A. M oraz w Szpitalu im. Prof. Michałowskiego w Katowicach, gdzie był lekarzem operującym, asystującym do operacji urologicznych, aktywnie uczestniczył w programie przeszczepu nerek oraz jednocześnie wykonywał pracę dydaktyczną ze studentami.

W latach 2001-2010 pełnił m.in funkcję Kierownika Przychodni nr 1 w SPZLA „Moja Przychodnia” oraz kierownika Ambulatoryjnego Centrum Zabiegowego.

Od 2010 roku świadczył pracę Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Śląskim w Cieszynie pełniąc funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Urologicznego.

Jest współautorem prac naukowych oraz bierze udział w sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

GODZINY DOSTĘPNE PRZY REJESTRACJI PACJENTA