lekarz rodzinny

Jak złożyć deklaracje do lekarza rodzinnego ?

W ramach systemu opieki zdrowotnej wszystkie osoby ubezpieczone mieszkające na terytorium Polski mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach kontraktu z NFZ. Świadczenia medyczne udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w uzasadnionych przypadkach także w domu pacjenta. Pacjent w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej. Wyboru można dokonać bezpłatnie, nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.
W przypadku każdej kolejnej zmiany opłata wynosi 80 zł( Opłatę należy uiścić na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ).
Lekarze rodzinni w Centrum Medycznym im. Janusza Mierzwy przyjmują w poradni POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Poradnia Medycyny Rodzinnej zajmuje się kompleksową opieką medyczną dorosłych i dzieci. Pacjenci mogą skorzystać z porad medycznych związanych z profilaktyką zdrowotną, kompleksową diagnostyką i leczeniem. Realizujemy również Program Szczepień Ochronnych, obowiązkowych i zalecanych, w tym szczepienia na grypę. Poradnia lekarza rodzinnego realizuje świadczenia w ramach kontraktu z NFZ pacjentom zadeklarowanym do poradni POZ oraz prywatnie.

Wyboru lekarza rodzinnego możesz dokonać poprzez:

1. złożenie pisemnej deklaracji w rejestracji ( w załączniku wzór deklaracji).

2. złożenie deklaracji online poprzez Internetowe Konto Pacjenta

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Poradnią Lekarza Rodzinnego prosimy o kontakt pod numerem tel:
32 411 66 40