cov

Instrukcja przyjęcia

Instrukcja przyjęcia dla pacjenta w czasie Covid-19

Instrukcja dla pacjenta przyjęcia na wizytę w Centrum Medycznym „Hipokrates” w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Pierwszy kontakt z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej odbywa się poprzez teleporadę. Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod numerem 32 411 66 40. Rejestracja poinformuje Państwa ,o której godzinie lekarz będzie dzwonił. Do teleporady należy przygotować :wszelkie wyniki badań, wyniki konsultacji specjalistycznych. Lekarz poprosi także Państwa o potwierdzenie tożsamości dlatego należy przygotować swój nr PESEL. Jeżeli lekarz podczas porady stwierdzi, że niezbędna jest wizyta osobista, poinformuje Państwa o terminie tej wizyty.

Na wizytę należy przyjść punktualnie bez osób towarzyszących, (dziecko tylko z jednym opiekunem). W przypadku kiedy w placówce będzie przebywało za dużo osób, zostaną Państwo poproszeni o poczekanie na zewnątrz. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń personelu i nie poruszanie się po placówce bez jego zgody.

O wszystkich zmianach w stanie swojego zdrowia należy bezzwłocznie powiadomić placówkę przed wizytą.

Na wizytę należy zabrać maseczkę szczelnie zakrywającą usta i nos, rękawiczki ochronne, długopis oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W przychodni pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety aktualizacyjnej dotyczącej ryzyka zakażenia patogenami,. Na wizytę należy przynieść informacje z przebiegu leczenia, wyniki badań, dzienniczki samokontroli w przypadku cukrzycy i nadciśnienia tętniczego itp.

Na terenie przychodni należy mieć założoną maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe. Personel zmierzy Państwu temperaturę oraz poprosi o dezynfekcję rąk. Ponowną dezynfekcję rąk należy wykonać po wyjściu z gabinetu lekarskiego. Ręce należy trzymać przy sobie, starając się nie dotykać niczego. Należy również zachować odstęp od osób przebywających na terenie placówki minimum 1.5 metra.

Rejestracja telefoniczna; 32 411 66 40 ( numer centrali )

Numery bezpośrednie do rejestracji:

502-239-796

506-639-154

502-239-739